Välkommen till Chalmers Studentkårs medlemsportal

Här kan du:
  • Ändra adress och e-post adress
  • Se om du betalat din kåravgift
  • Skriva ut kvitto på betald kåravgift
  • Avanmäla kårens nyhetsbrev
  • Söka efter andra kårmedlemmar

Logga in »